Aktualności

Witamy!
Witamy na stronie Akademii Wiedzy i Umiejętności Victoria Center.

Placówka ,,Akademia Wiedzy i Umiejętności’’ powstała w 2015 r. na potrzeby uczących się, dla których bardzo dobre wykształcenie jest podstawą do satysfakcjonującego funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości. ,,Akademia Wiedzy i Umiejętności’’ jest placówką zajmującą się edukacją na wszystkich poziomach nauczania. Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczących się szkoła organizuje różnorodne zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkie zajęcia organizowane są w małych grupach, co sprzyja nabywaniu przez uczestników wielorakich kompetencji. Naszą dewizą jest wyposażenie uczących się w wiadomości oraz umiejętności przydatne w trakcie nauki szkolnej, na różnego rodzaju egzaminach, a co może i ważniejsze, pozwalające na dobre funkcjonowanie w dalszym życiu.
#
Działamy pod patronatem
Szkoły Języków Obcych
Nasi partnerzy