O nas
O Nas - Akademia Wiedzy i Umiejętności Victoria Center


Placówka

Placówka ,,Akademia Wiedzy i Umiejętności’’ powstała w 2015 r. na potrzeby uczących się, dla których bardzo dobre wykształcenie jest podstawą do satysfakcjonującego funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości. ,,Akademia Wiedzy i Umiejętności’’ jest placówką zajmującą się edukacją na wszystkich poziomach nauczania. Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczących się szkoła organizuje różnorodne zajęcia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Wszystkie zajęcia organizowane są w małych grupach, co sprzyja nabywaniu przez uczestników wielorakich kompetencji. Naszą dewizą jest wyposażenie uczących się w wiadomości oraz umiejętności przydatne w trakcie nauki szkolnej, na różnego rodzaju egzaminach, a co może i ważniejsze, pozwalające na dobre funkcjonowanie w dalszym życiu.


Kadra

Kadra ,,Akademii Wiedzy i Umiejętności’’ składa się z nauczycieli szkół wyższych, średnich i szkół podstawowych oraz nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Są to ludzie bardzo dobrze wykształceni, posiadający duże doświadczenie w zakresie nauczanych przez siebie przedmiotów, wieloletni staż pracy, a także duże zdolności pedagogiczne.


Dokumenty

Klauzura informacyjna dotycząca przetwarzania danych (w przypadku współadministrowania danymi)
Klauzura informacyjna (pobierz w wersji PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego
Klauzura informacyjna (pobierz w wersji PDF)

#
Działamy pod patronatem
Szkoły Języków Obcych
Nasi partnerzy