Akademia ucznia

klas I-III

Klasy 1-3
#

Akademia ucznia klas I-III


#
28 spotkań / 4 x 60 min od października do czerwca
#
soboty 9:00 - 13:00
Uczniom klas I-III oferujemy zajęcia rozwijające:
- logiczne myślenie oraz umiejętności matematyczne (blok A)
- mowę oraz zdolności artystyczne (blok B).

Proponujemy, aby uczestnicy brali udział w zajęciach z obu bloków (blok A i B), jednak istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w zajęciach tylko bloku A albo tylko bloku B. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w dowolnej chwili.

Łączny czas trwania zajęć w bloku A oraz bloku B to 4 godziny zegarowe. Czas trwania zajęć w każdym bloku to 2 godziny zegarowe, w tym 90 minut zajęcia właściwe plus przerwa bądź przerwy w zależności od potrzeb dzieci.

Blok A.

Zajęcia rozwijające logiczne myślenie oraz umiejętności matematyczne


Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej formie i podzielone są na dwie części:
1. Warsztaty i zajęcia z wykorzystaniem klasycznej techniki szkolnej z uwzględnieniem odpowiedniego dla wieku dzieci stylu pracy;
2. Gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie i umiejętności matematyczne.


Celem zajęć jest:
- rozwijanie matematycznych umiejętności dzieci,
- zaspokajanie ciekawości poznawczej dzieci w zakresie liczb, działań, figur geometrycznych,
- stymulowanie harmonijnego rozwoju dzieci w zakresie posługiwania się pojęciami matematycznymi i logicznego myślenia,
- odkrywanie więzi przyczynowo- skutkowych, kształtowanie (dzięki uczestnictwu w grach) dojrzałości emocjonalnej dzieci.


Blok B.

Zajęcia rozwijając mowę oraz zdolności artystyczne


Zajęcia prowadzone są w interesującej formie i podzielone są na dwie część:
1. Część rozwijająca mowę;
2. Część rozwijająca zdolności artystyczne.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz gier i zabaw.

Celem zajęć rozwijających mowę jest:
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi;
2. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
3. Stymulowanie ewentualnego opóźnionego rozwoju mowy;
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
5. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.
Proponujemy ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie, pamięć i spostrzegawczość, gry i zabawy językowe, zestawy ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny.


Celem zajęć rozwijających zdolności artystyczne jest:
- kształtowanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą w różnych technikach plastycznych;
- uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości (światło, barwa, kształt faktura);
- kształtowanie inwencji twórczej dziecka;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- kształtowanie zainteresowań dorobkiem kulturalnym ludzkości;
- wdrażanie do codziennego stosowania zasad estetyki.


Młody programista

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL
#
piątek 16:00 – 16:45
Zajęcia z programowania dla naszych najmłodszych podopiecznych realizowane będą z wykorzystaniem międzynarodowych platform edukacyjnych, wykorzystujących programowanie blokowe. W ramach zajęć, uczniowie przejdą dwa, specjalnie przygotowane kursy, wprowadzające do algorytmicznego rozumowania i rozwiązywania problemów. Stopniowo będą rozumieć i wykorzystywać pętle oraz instrukcje warunkowe, przekładając zdobyte umiejętności do codziennego życia. Sporadycznie uczniowie będą grać w specjalnie wyselekcjonowane gry logiczno - strategiczne, rozwijające abstrakcyjne myślenie oraz lateralne podejście do stawianych przed nimi zagadnień.

Zajęcia będzie prowadził Pan Marcin Kołodziej, inżynier informatycznego wspomagania w technice, Nauczyciel z zamiłowania, współpracujący z licznymi placówkami edukacyjnymi w kwestii wprowadzania najnowocześniejszych form i systemów edukacji techniczno-informatycznej. Autor prac naukowych oraz systemów nauczania, inicjujących w edukacji technicznej wprowadzanie metod praktycznych, problemowych i laboratoryjnych, w największym stopniu pozwalających na bezpośrednie, empiryczne poznanie otaczającego świata.

Zajęcia przeznaczone dla Dzieci z klas od II – III.Zajęcia KARATE

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL
#
środa 16:00 – 17:00
„Karate jest sztuką i filozofią walki. Nie jest ważna wygrana czy przegrana, ale doskonalenie samego siebie.”

Karate, poza elementami walki oraz samoobrony, jest niczym innym, jak nauką życia, która kreuje charakter oraz pewność siebie w walce z problemami życia codziennego. W karate kładziony jest nacisk na wartości moralne oraz rozwój emocjonalny. Uczy dyscypliny, opanowania oraz szacunku dla innych ludzi.

Prowadzący zajęcia, Pan Paweł Wojdyła, był związany z karate (jako zawodnik) prawie 8 lat. Swoje pierwsze mistrzostwo zdobył jako debiutant w Krakowie na Otwartych Mistrzostwach Karate w 2007 roku. Wielokrotnie startował także w Mistrzostwach Polski Południowej.

Zajęcia przeznaczone są dla Uczniów z klas od I – VII.

Akademia – na start w szkole

wspieranie nauki w klasie I szkoły podstawowej

#
28 spotkań / 4 x 60 min od października do czerwca
#
soboty 9:00 - 13:00
W ramach zajęć kształtowane, rozwijane i korygowane są m.in. umiejętności:
- wypowiadania się (kształtowanie prawidłowej mowy i korygowanie ewentualnych zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi;
- doskonalenie wymowy już ukształtowanej; stymulowanie ewentualnego opóźnionego rozwoju mowy; wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej), spostrzegania wzrokowego i słuchowego, odwzorowywania kształtów, umiejętności matematyczne (kształtowane są kompetencje dzieci w zakresie liczb, działań, kształtów geometrycznych).

Stymulowany jest rozwój dzieci w zakresie logicznego myślenia i odkrywania więzi przyczynowo - skutkowych, budowana jest (dzięki uczestnictwu w grach) dojrzałości emocjonalna dzieci. Ćwiczona jest pamięć i koncentracja. Na zajęciach w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości kształtowane są wiadomości odnoszące się do edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Zajęcia stymulują rozwój umysłowy młodego ucznia korygując ewentualne deficyty poznawcze i rozwojowe.
Celem przewodnim zajęć jest możliwie wielostronne wpieranie rozwoju uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej formie i podzielone są na części:
1. Warsztaty i zajęcia z wykorzystaniem klasycznej techniki szkolnej z uwzględnieniem odpowiedniego dla wieku dzieci stylu pracy;
2. Gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci.


Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL
#
poniedziałek 14:45 – 15:30
Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój Dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej Dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim:
• wyrabianie u Dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
• korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
• wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo- więzadłowej kręgosłupa,
• rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych,
• wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
• wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości Dzieci. Zajęcia prowadzi Pani Anna Kowalik mgr wychowania fizycznego – Nauczyciel Victoria Center Primary School oraz Wychowawca klasy VII VCPS. Pani Anna jest również instruktorem gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, instruktorem tańca i choreografem, instruktorem fitness – nowoczesne formy gimnastyki oraz instruktorem pływania. Zajęcia przeznaczone są dla Uczniów z klas od I – VII.Piłka nożna

Hala sportowa w Szkole Podstawowej w Podstolicach
#
wtorek 15:15 – 16:15, czwartek 15:15 – 16:15
Zajęcia z piłki nożnej dla Uczniów klasy I

Zajęcia piłkarskie są wiodącą formą aktywności. Celem proponowanych zajęć będzie nauczenie Dzieci gry w piłkę nożną, a ich stałym elementem będą liczne zabawy i ćwiczenia usprawniające i wspomagające rozwój młodego organizmu. Zajęcia będą kształtować estetykę ruchu, jak również uczyć postępowania według zasady „fair play” hartującej ducha sportowej rywalizacji. Zajęcia przeznaczone są dla Uczniów z klasy I i „0” (z LENKOWA) i będą uwzględniały możliwość rozwoju piłkarskich talentów i zainteresowań, zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek.

Zasady organizacyjne:
- po zakończonych zajęciach Dziecko może zostać odebrane przez Rodzica / Opiekuna prawnego bezpośrednio z boiska/hali sportowej lub ze świetlicy VCPS;
- na zajęcia Dziecko powinno mieć przygotowane: odpowiednie obuwie i strój sportowy (spodenki krótkie lub długie, koszulka).Warsztaty fotograficzne

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL
#
czwartek 16:00 – 17:00
Podczas zajęć Dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami fotografii, estetyki i sztuki w przystępnej dla nich formie. Podczas tych zajęć najważniejsza jest praktyka, czyli robienie zdjęć i wyrażanie siebie językiem obrazu fotograficznego, a także nauka wykorzystania fotografii w prezentacjach multimedialnych, filmie animowanym, projektowaniu graficznym. Zajęcia będą odbywać się również w plenerze. Przewidziany jest wernisaż powstałych prac.

Niezbędnik fotografa to:
- zainteresowanie tematem,
- pozytywne nastawienie,
- aparat z możliwością ustawień manualnych.

Zajęcia przeznaczone dla Uczniów z klas od I – VII.Spotkania ze sztuką

VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL
#
piątek 15:30 - 16:15
Zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką” mają na celu pobudzanie aktywności plastycznej Dzieci, zaznajomienie ich z różnymi technikami tworzenia. Dzieci malują, rysują, lepią, kleją, targają, gniotą. Na zajęciach powstają wachlarze, medaliony, grafiki, witrażowe domki, wieloryby. Celem prowadzącej jest poprzez dostosowane do wieku Uczestników środki, poznanie przez nich pojęć związanych ze sztuką, jak portret, pejzaż, impresjonizm, itp. Nie zawsze do malowania używamy „normalnych” pędzli, czasem jest to np. gumowa kulka. Zajęcia prowadzi Anna Pomykalska - absolwentka Instytutu Sztuki przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Czynna artystka, zajmuje się malarstwem, fotografią, Jej prace eksponowane są na wystawach w kraju i zagranicą. Laureatka nagród w wielu konkursach fotograficznych. Od roku 2006 współpracuje z Muzeum Narodowym w Krakowie. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć i warsztatów plastycznych dla Dzieci w wieku od 2,5 do 13 lat, z zakresu sztuki XX wieku i rzemiosła artystycznego.

#
Działamy pod patronatem
Szkoły Języków Obcych
Nasi partnerzy