Zajęcia

indywidualne i korepetycje

Zajęcia Indywidualne
#
W naszej ofercie znajdują się zajęcia indywidualne z:
- języka polskiego;
- matematyki;
- chemii;
- informatyki;
- biologii;
- przyrody;
- geografii;
- historii;
- edukacji wczesnoszkolnej;
- karate;
- małe atelier – zajęcia plastyczne.
#
Działamy pod patronatem
Szkoły Języków Obcych
Nasi partnerzy